1 Corinthiens 10.1

Οᜐ Ξέλω Îłáœ°Ï ᜑΌ៶ς áŒ€ÎłÎœÎżÎ”áż–Îœ, áŒ€ÎŽÎ”Î»Ï†ÎżÎŻ, ᜅτÎč ÎżáŒ± πατέρΔς áŒĄÎŒáż¶Îœ Ï€ÎŹÎœÏ„Î”Ï‚ ᜑπ᜞ τᜎΜ ΜΔφέληΜ ጊσαΜ Îșα᜶ Ï€ÎŹÎœÏ„Î”Ï‚ ÎŽÎčᜰ Ï„áż†Ï‚ ÎžÎ±Î»ÎŹÏƒÏƒÎ·Ï‚ ÎŽÎčáż†Î»ÎžÎżÎœ,
  • versets sĂ©lectionnĂ©s
  • VidĂ©os et messages relatifs
  • Commentaires bibliques
  • HĂ©breu / Grec
  • Dictionnaire
  • Versets relatifs
  • Carte
  • Favoris
  • Partager

Les grands privilÚges, et le terrible renversement de situation des Israélites dans le désert. (1 Corinthiens 10:1-5)
Mise en garde contre toute idolĂątrie, et autres pratiques coupables. (1 Corinthiens 10:6-14)
La pratique de l'idolùtrie ne peut pas persister chez celui qui est « en » Christ. (1 Corinthiens 10:15-22)
Tout ce que nous faisons doit l’ĂȘtre Ă  la gloire de Dieu, sans atteinte Ă  la conscience de notre prochain. (1 Corinthiens 10:23-33)

Afin de dissuader les Corinthiens de cĂ©der Ă  l’idolĂątrie, et de les Ă©carter de toute conduite coupable, l'apĂŽtre cite l'exemple de la nation juive, au temps de MoĂŻse. Les Juifs ont traversĂ© miraculeusement la Mer Rouge, alors que les Égyptiens qui les poursuivaient, furent noyĂ©s. Il s’agissait en fait, d’une allĂ©gorie du baptĂȘme.

La manne, par laquelle ils furent nourris, était une image de Christ crucifié, le Pain descendu du ciel : celui qui en mange vivra à jamais !

Christ est le Roc sur lequel l'Ă©glise chrĂ©tienne est bĂątie ; de toutes les sources d’eau qui en jaillissent, les croyant se dĂ©saltĂšrent et sont rafraĂźchis. C’est encore une image des bĂ©nĂ©dictions spirituelles du Saint-Esprit, accordĂ©es aux enfants de Dieu, par l’intermĂ©diaire de Christ !

Qu’aucun enfant de Dieu n’abuse des grands privilĂšges spirituels et de la VĂ©ritĂ© dont il dispose ; cela pourrait nuire Ă  sa fĂ©licitĂ© cĂ©leste.

Pour ajouter un favori, merci de vous connecter : Se connecter

Vous avez aimĂ© ? Partagez autour de vous !

Lecteur TopMusic
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin pour Firefox & Safari - Flash plugin pour Opera & Chrome.
DĂ©couvrir sur TopMusic
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptĂ©s Ă  vos centres d'intĂ©rĂȘts. En savoir plus...