1 Corinthiens 11.6

Δጰ Îłáœ°Ï Îżáœ ÎșαταÎșαλύπτΔταÎč ÎłÏ…ÎœÎź, Îșα᜶ ÎșΔÎčÏÎŹÏƒÎžÏ‰Î‡ Δጰ ÎŽáœČ αጰσχρ᜞Μ ÎłÏ…ÎœÎ±ÎčÎș᜶ τ᜞ ÎșÎ”ÎŻÏÎ±ÏƒÎžÎ±Îč áŒą Ουρ៶σΞαÎč, ÎșαταÎșαλυπτέσΞω.
 • versets sĂ©lectionnĂ©s
 • VidĂ©os et messages relatifs
 • Commentaires bibliques
 • HĂ©breu / Grec
 • Dictionnaire
 • Versets relatifs
 • Carte
 • Favoris
 • Partager

  • Nombres 5

   18 Le prĂȘtre fera tenir la femme debout devant l'Eternel. Il dĂ©fera la chevelure de la femme et posera sur ses mains l'offrande de souvenir, l'offrande de jalousie, tandis que lui-mĂȘme tiendra dans sa main l’eau amĂšre qui apporte la malĂ©diction.

   Deutéronome 22

   5 » Une femme ne portera pas une tenue d'homme et un homme ne mettra pas des vĂȘtements de femme, car celui qui fait cela est en horreur Ă  l'Eternel, ton Dieu.

   1 Corinthiens 11

   6 Si une femme n'a pas la tĂȘte couverte, qu'elle se tonde aussi les cheveux. Et s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux tondus ou d'ĂȘtre rasĂ©e, qu'elle se couvre donc la tĂȘte.

Pour ajouter un favori, merci de vous connecter : Se connecter

Générer un verset illustré
Logo TopChrétien carré

Télécharger l'image

Choisissez une image

Personnalisez le verset

Alignement : | | | Haut | Milieu | Bas

Taille :

Couleur :

Police :

Personnalisez la référence

Couleur :

Police :

Taille :

De légÚres variations de mise en page peuvent apparaitre sur l'image téléchargée.

Vous avez aimĂ© ? Partagez autour de vous !

Fermer
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin pour Firefox & Safari - Flash plugin pour Opera & Chrome.