Romains 8.24

Ï„áż‡ Îłáœ°Ï áŒÎ»Ï€ÎŻÎŽÎč ጐσώΞηΌΔΜ· ጐλπ᜶ς ÎŽáœČ ÎČÎ»Î”Ï€ÎżÎŒÎ­ÎœÎ· ÎżáœÎș ጔστÎčÎœ áŒÎ»Ï€ÎŻÏ‚, ᜃ Îłáœ°Ï ÎČλέπΔÎč Ï„ÎŻÏ‚ áŒÎ»Ï€ÎŻÎ¶Î”Îč;
  • versets sĂ©lectionnĂ©s
  • VidĂ©os et messages relatifs
  • Commentaires bibliques
  • HĂ©breu / Grec
  • Dictionnaire
  • Versets relatifs
  • Carte
  • Favoris
  • Partager

Pour ajouter un favori, merci de vous connecter : Se connecter

Vous avez aimĂ© ? Partagez autour de vous !

Lecteur TopMusic
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin pour Firefox & Safari - Flash plugin pour Opera & Chrome.
DĂ©couvrir sur TopMusic
Grégory Turpin En Son Nom