Luc 2.10

Îșα᜶ ΔጶπΔΜ Î±áœÏ„Îżáż–Ï‚ ᜁ áŒ„ÎłÎłÎ”Î»ÎżÏ‚Î‡ Μᜎ Ï†ÎżÎČÎ”áż–ÏƒÎžÎ”, áŒ°ÎŽÎżáœș Îłáœ°Ï Î”áœÎ±ÎłÎłÎ”Î»ÎŻÎ¶ÎżÎŒÎ±Îč áœ‘ÎŒáż–Îœ χαρᜰΜ ÎŒÎ”ÎłÎŹÎ»Î·Îœ ጄτÎčς ጔσταÎč παΜτ᜶ Ï„áż· λαῷ,
  • versets sĂ©lectionnĂ©s
  • VidĂ©os et messages relatifs
  • Commentaires bibliques
  • HĂ©breu / Grec
  • Dictionnaire
  • Versets relatifs
  • Carte
  • Favoris
  • Partager

Pour ajouter un favori, merci de vous connecter : Se connecter

Vous avez aimĂ© ? Partagez autour de vous !

Lecteur TopMusic
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin pour Firefox & Safari - Flash plugin pour Opera & Chrome.
DĂ©couvrir sur TopMusic
Grégory Turpin En Son Nom