Matthieu 4.23

Κα᜶ πΔρÎčáż†ÎłÎ”Îœ ጐΜ áœ…Î»áżƒ Ï„áż‡ ΓαλÎčÎ»Î±ÎŻáŸł, ÎŽÎčÎŽÎŹÏƒÎșωΜ ጐΜ Ï„Î±áż–Ï‚ ÏƒÏ…ÎœÎ±ÎłÏ‰ÎłÎ±áż–Ï‚ Î±áœÏ„áż¶Îœ Îșα᜶ ÎșηρύσσωΜ τ᜞ Î”áœÎ±ÎłÎłÎ­Î»ÎčÎżÎœ Ï„áż†Ï‚ ÎČασÎčÎ»Î”ÎŻÎ±Ï‚ Îșα᜶ ΞΔραπΔύωΜ π៶σαΜ ÎœÏŒÏƒÎżÎœ Îșα᜶ π៶σαΜ ΌαλαÎșÎŻÎ±Îœ ጐΜ Ï„áż· λαῷ.
  • versets sĂ©lectionnĂ©s
  • VidĂ©os et messages relatifs
  • Commentaires bibliques
  • HĂ©breu / Grec
  • Dictionnaire
  • Versets relatifs
  • Carte
  • Favoris
  • Partager

De nos jours, nous ne constatons pas systématiquement de guérisons miraculeuses de la part de Christ, mais cependant, si nous sommes guéris par la médecine, la louange Lui en revient également !

Jésus guérissait toute maladie ou infirmité ; nulle n'était incurable pour lui ; nulle n'était trop délicate, car Christ guérissait avec une parole. Trois maladies sont nommées : la paralysie, qui est la plus grande faiblesse du corps ; l'aliénation mentale, qui est la plus grande maladie de l'esprit ; et la possession par le diable, qui est la plus grande misÚre et la plus terrible des calamités ; malgré cela, Christ a Îté tous ces maux, et de ce fait, Il a montré que Sa grande mission dans le monde était aussi de guérir les maladies spirituelles.

Le pĂ©chĂ© est la maladie, l'infirmitĂ©, et le tourment de l'Ăąme : Christ est venu pour le chasser l’iniquitĂ©, et ainsi guĂ©rir l'Ăąme !

Pour ajouter un favori, merci de vous connecter : Se connecter

Vous avez aimĂ© ? Partagez autour de vous !

Lecteur TopMusic
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin pour Firefox & Safari - Flash plugin pour Opera & Chrome.
DĂ©couvrir sur TopMusic
LANDRY GNONHANLOU LE CULTE
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptĂ©s Ă  vos centres d'intĂ©rĂȘts. En savoir plus...