Promotion Ă©mission en cours CE4

Matthieu 4.23

Κα᜶ πΔρÎčáż†ÎłÎ”Îœ ጐΜ áœ…Î»áżƒ Ï„áż‡ ΓαλÎčÎ»Î±ÎŻáŸł, ÎŽÎčÎŽÎŹÏƒÎșωΜ ጐΜ Ï„Î±áż–Ï‚ ÏƒÏ…ÎœÎ±ÎłÏ‰ÎłÎ±áż–Ï‚ Î±áœÏ„áż¶Îœ Îșα᜶ ÎșηρύσσωΜ τ᜞ Î”áœÎ±ÎłÎłÎ­Î»ÎčÎżÎœ Ï„áż†Ï‚ ÎČασÎčÎ»Î”ÎŻÎ±Ï‚ Îșα᜶ ΞΔραπΔύωΜ π៶σαΜ ÎœÏŒÏƒÎżÎœ Îșα᜶ π៶σαΜ ΌαλαÎșÎŻÎ±Îœ ጐΜ Ï„áż· λαῷ.
 • versets sĂ©lectionnĂ©s
 • VidĂ©os et messages relatifs
 • Commentaires bibliques
 • HĂ©breu / Grec
 • Dictionnaire
 • Versets relatifs
 • Carte
 • Favoris
 • Partager

  • Psaumes 74

   8 Ils disaient dans leur cƓur : « Traitons-les tous avec violence ! » Ils ont brĂ»lĂ© dans le pays tous les lieux saints.

   Psaumes 103

   3 C’est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guĂ©rit toutes tes maladies.

   Matthieu 3

   2 Il disait : « Changez d’attitude, car le royaume des cieux est proche. »

   Matthieu 4

   23 Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple.

   Matthieu 8

   16 Le soir venu, on amena vers Jésus de nombreux démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades.
   17 Ainsi s'accomplit ce que le prophÚte Esaïe avait annoncé : Il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies.

   Matthieu 9

   35 Jésus parcourait toutes les villes et les villages ; il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité.

   Matthieu 10

   7 En chemin, prĂȘchez en disant : ‘Le royaume des cieux est proche.’
   8 Guérissez les malades, [ressuscitez les morts, ] purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.

   Matthieu 11

   5 les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres.

   Matthieu 12

   9 JĂ©sus partit de lĂ  et entra dans la synagogue.

   Matthieu 13

   19 Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlĂšve ce qui a Ă©tĂ© semĂ© dans son cƓur : cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin.
   54 Il se rendit dans sa patrie, et il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent Ă©taient Ă©tonnĂ©s et disaient : « D'oĂč lui viennent cette sagesse et ces miracles ?

   Matthieu 14

   14 Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle, et il guérit les malades.

   Matthieu 15

   30 Une grande foule s'approcha de lui ; il y avait parmi eux des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les amena aux pieds de Jésus et il les guérit,
   31 de sorte que la foule Ă©tait Ă©merveillĂ©e de voir les muets parler, les estropiĂ©s ĂȘtre guĂ©ris, les boiteux marcher, les aveugles voir, et elle cĂ©lĂ©brait la gloire du Dieu d'IsraĂ«l.

   Matthieu 24

   14 Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.

   Marc 1

   14 AprĂšs que Jean eut Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©, JĂ©sus alla en GalilĂ©e. Il proclamait la bonne nouvelle [du royaume] de Dieu
   21 Ils se rendirent Ă  CapernaĂŒm. DĂšs le jour du sabbat, JĂ©sus entra dans la synagogue et se mit Ă  enseigner.
   32 Le soir, aprÚs le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques.
   33 Toute la ville était rassemblée devant la porte.
   34 Il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies ; il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils le connaissaient.
   39 Et il prĂȘchait dans leurs synagogues par toute la GalilĂ©e et chassait les dĂ©mons.

   Marc 3

   10 En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher.

   Marc 6

   2 Le jour du sabbat, il se mit Ă  enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent ; ils Ă©taient Ă©tonnĂ©s et disaient : « D'oĂč cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a Ă©tĂ© donnĂ©e ? Et comment de tels miracles se font-ils par son intermĂ©diaire ?
   6 Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages des environs en enseignant.

   Luc 4

   15 Il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire.
   16 JĂ©sus se rendit Ă  Nazareth oĂč il avait Ă©tĂ© Ă©levĂ© et, conformĂ©ment Ă  son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture,
   17 et on lui remit le livre du prophĂšte EsaĂŻe. Il le dĂ©roula et trouva l'endroit oĂč il Ă©tait Ă©crit :
   18 L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacrĂ© par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres ; il m'a envoyĂ© [pour guĂ©rir ceux qui ont le cƓur brisĂ©, ]
   40 Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenÚrent. Il guérit chacun d'eux en posant les mains sur lui.
   41 Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant : « Tu es [le Messie, ] le Fils de Dieu. » Mais il les reprenait sévÚrement et ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le Messie.
   43 mais il leur dit : « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. »
   44 Et il prĂȘchait dans les synagogues de la GalilĂ©e.

   Luc 5

   17 Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des professeurs de la loi, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, étaient assis là et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons.

   Luc 6

   17 Il descendit avec eux et s'arrĂȘta sur un plateau oĂč se trouvaient une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la JudĂ©e, de JĂ©rusalem et du littoral de Tyr et de Sidon.

   Luc 7

   22 Puis il leur répondit : « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu : les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres.

   Luc 8

   1 Ensuite, JĂ©sus alla de ville en ville et de village en village. Il prĂȘchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les douze l'accompagnaient,

   Luc 9

   11 Mais les gens l'apprirent et le suivirent. Jésus les accueillit ; il leur parlait du royaume de Dieu et il guérissait ceux qui en avaient besoin.

   Luc 10

   9 guĂ©rissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur : ‘Le royaume de Dieu s'est approchĂ© de vous.’

   Luc 13

   10 JĂ©sus enseignait dans une des synagogues, le jour du sabbat.

   Luc 20

   1 Un de ces jours-lĂ , JĂ©sus enseignait le peuple dans le temple et annonçait la bonne nouvelle. Les [chefs des] prĂȘtres et les spĂ©cialistes de la loi, avec les anciens, survinrent alors

   Jean 6

   59 JĂ©sus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans une synagogue, Ă  CapernaĂŒm.

   Jean 7

   1 AprÚs cela, Jésus continua de parcourir la Galilée ; il ne voulait pas séjourner en Judée car les Juifs cherchaient à le faire mourir.

   Jean 18

   20 JĂ©sus lui rĂ©pondit : « J'ai parlĂ© ouvertement Ă  tout le monde ; j'ai toujours enseignĂ© dans les synagogues et dans le temple, oĂč les Juifs se rĂ©unissent constamment, et je n'ai rien dit en secret.

   Actes 5

   15 On en venait Ă  sortir les malades dans les rues et Ă  les placer sur des civiĂšres et des brancards afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre l'un d'eux.
   16 Une foule de gens accouraient aussi des villes voisines vers Jérusalem ; ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs, et tous étaient guéris.

   Actes 9

   13 Ananias répondit : « Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem,
   14 et ici il a pleins pouvoirs, de la part des chefs des prĂȘtres, pour arrĂȘter tous ceux qui font appel Ă  toi. »
   15 Mais le Seigneur lui dit : « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaßtre mon nom aux non-Juifs, aux rois et aux Israélites.
   16 Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. »
   17 Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant : « Saul mon frÚre, le Seigneur, [le Jésus] qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. »
   18 AussitÎt il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé ;
   19 aprĂšs avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui Ă©taient Ă  Damas
   20 et se mit aussitĂŽt Ă  proclamer dans les synagogues que JĂ©sus est le Fils de Dieu.
   21 Tous ceux qui l'entendaient Ă©taient stupĂ©faits et disaient : « N'est-ce pas l'homme qui persĂ©cutait Ă  JĂ©rusalem ceux qui font appel Ă  ce nom-lĂ  et n'est-il pas venu ici pour les arrĂȘter et les conduire devant les chefs des prĂȘtres ? »
   22 Cependant Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Messie.
   23 Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertĂšrent pour le supprimer,
   24 mais leur complot parvint Ă  la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de pouvoir le tuer.
   25 Cependant, une nuit, les disciples le prirent et le descendirent le long de la muraille, assis dans une corbeille.
   26 Arrivé à Jérusalem, Saul essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui car ils ne croyaient pas qu'il était un disciple.
   27 Alors Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apĂŽtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlĂ© et avec quelle assurance il avait prĂȘchĂ© Ă  Damas au nom de JĂ©sus.
   28 Saul allait et venait avec eux dans JĂ©rusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur.
   29 Il parlait aussi et discutait avec les Hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer.
   30 L'ayant appris, les frÚres l'emmenÚrent à Césarée et le firent partir pour Tarse.
   31 L'Eglise était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie ; elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grùce à l'aide du Saint-Esprit.
   32 Comme Pierre parcourait tout le pays, il descendit aussi rendre visite aux saints qui habitaient Ă  Lydde.
   33 Il y trouva un homme appelĂ© EnĂ©e, qui Ă©tait couchĂ© sur un lit depuis 8 ans parce qu’il Ă©tait paralysĂ©.
   34 Pierre lui dit : « EnĂ©e, JĂ©sus-Christ te guĂ©rit. LĂšve-toi et fais toi-mĂȘme ton lit ! » AussitĂŽt il se leva.
   35 Tous les habitants de Lydde et du Saron le virent et se convertirent au Seigneur.
   36 Il y avait à Jaffa, parmi les disciples, une femme appelée Tabitha, ce qui signifie « gazelle ». Elle faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux autres.
   37 Elle tomba malade à cette époque-là et mourut. AprÚs l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre à l'étage.
   38 Or Lydde est prÚs de Jaffa et les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait ; ils envoyÚrent donc [deux hommes] vers lui pour le supplier de venir jusque chez eux sans tarder.
   39 Pierre se leva et partit avec eux. A son arrivée, on le conduisit dans la chambre à l'étage. Toutes les veuves l'entourÚrent en pleurant et lui montrÚrent toutes les robes et les manteaux que faisait Tabitha quand elle était avec elles.
   40 Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit : « Tabitha, lÚve-toi ! » Elle ouvrit les yeux et, quand elle vit Pierre, elle s'assit.
   41 Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante.
   42 Cela fut connu de tout Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur.
   43 Pierre resta quelque temps à Jaffa, chez un tanneur qui s’appelait Simon.

   Actes 10

   38 Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui.

   Actes 18

   4 Chaque sabbat, Paul discourait dans la synagogue et persuadait des Juifs et des Grecs.

   Actes 20

   25 » DĂ©sormais, je le sais, vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu de qui j'ai passĂ© en prĂȘchant le royaume [de Dieu].

   Romains 10

   15 Et comment l'annoncera-t-on, si personne n'est envoyé ? Comme il est écrit : Qu'ils sont beaux les pieds [de ceux qui annoncent la paix, ] de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles !

Pour ajouter un favori, merci de vous connecter : Se connecter

Générer un verset illustré
Logo TopChrétien carré

Télécharger l'image

Choisissez une image

Personnalisez le verset

Alignement : | | | Haut | Milieu | Bas

Taille :

Couleur :

Police :

Personnalisez la référence

Couleur :

Police :

Taille :

De légÚres variations de mise en page peuvent apparaitre sur l'image téléchargée.

Vous avez aimĂ© ? Partagez autour de vous !

Fermer
Lecteur TopMusic
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin pour Firefox & Safari - Flash plugin pour Opera & Chrome.