Matthieu 7.25

Îșα᜶ ÎșατέÎČη áŒĄ ÎČÏÎżÏ‡áœŽ Îșα᜶ áŒŠÎ»ÎžÎżÎœ ÎżáŒ± Ï€ÎżÏ„Î±ÎŒÎżáœ¶ Îșα᜶ ጔπΜΔυσαΜ ÎżáŒ± áŒ„ÎœÎ”ÎŒÎżÎč Îșα᜶ Ï€ÏÎżÏƒÎ­Ï€Î”ÏƒÎ±Îœ Ï„áż‡ ÎżáŒ°ÎșÎŻáŸł ጐÎșÎ”ÎŻÎœáżƒ, Îșα᜶ ÎżáœÎș ጔπΔσΔΜ, Ï„Î”ÎžÎ”ÎŒÎ”Î»ÎŻÏ‰Ï„Îż Îłáœ°Ï ጐπ᜶ τᜎΜ πέτραΜ.
  • versets sĂ©lectionnĂ©s
  • VidĂ©os et messages relatifs
  • Commentaires bibliques
  • HĂ©breu / Grec
  • Dictionnaire
  • Versets relatifs
  • Carte
  • Favoris
  • Partager

Pour ajouter un favori, merci de vous connecter : Se connecter

Vous avez aimĂ© ? Partagez autour de vous !

Lecteur TopMusic
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin pour Firefox & Safari - Flash plugin pour Opera & Chrome.
DĂ©couvrir sur TopMusic
Grégory Turpin En Son Nom