Matthieu 14.30

ÎČλέπωΜ ÎŽáœČ τ᜞Μ áŒ„ÎœÎ”ÎŒÎżÎœ ጰσχυρ᜞Μ áŒÏ†ÎżÎČΟΞη, Îșα᜶ áŒ€ÏÎŸÎŹÎŒÎ”ÎœÎżÏ‚ ÎșÎ±Ï„Î±Ï€ÎżÎœÏ„ÎŻÎ¶Î”ÏƒÎžÎ±Îč ጔÎșραΟΔΜ Î»Î­ÎłÏ‰ÎœÎ‡ ΚύρÎčΔ, Ïƒáż¶ÏƒÏŒÎœ ΌΔ.
  • versets sĂ©lectionnĂ©s
  • VidĂ©os et messages relatifs
  • Commentaires bibliques
  • HĂ©breu / Grec
  • Dictionnaire
  • Versets relatifs
  • Carte
  • Favoris
  • Partager

Pour ajouter un favori, merci de vous connecter : Se connecter

Vous avez aimĂ© ? Partagez autour de vous !

Lecteur TopMusic
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin pour Firefox & Safari - Flash plugin pour Opera & Chrome.
DĂ©couvrir sur TopMusic